ОБУЧЕНИЕ ОТ Д-Р РОБЪРТ МЕЛИЛО

НЕВРОЛОГИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО, ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС, ВОДЕН ОТ Д-Р РОБЪРТ МЕЛИЛО

Този курс е създаден от д-р Робърт Мелило и се основава на принципите на Функционалната Неврология на Развитието. Той следва схемата от последователни етапи на естественото развитие на мозъка, които са в основата на Метода Мелило. Всеки модул може да бъде разглеждан като самостоятелен курс, но също така е част от тази обща схема на мозъчното развитие.Обучаващият се ще бъде воден през специфичните етапи от развитието на мозъка от утробата до зряла възраст. Функционалната Неврология на Развитието не е просто детска неврология. Тя е разбирането, че мозъкът следва специфични, възпроизводими и необходими фази на развитие. Ако тези фази не се следват, пропускат се или се изменят, това ще промени цялата траектория на развитието на мозъка, което от своя страна ще се отрази на обучителните способности и поведението на детето, но също така ще се отрази и на живота му като възрастен в потенциално всеки аспект от психичното и физическото му здраве.

По време на този курс ще изследваме и измерваме функционирането на мозъка, докато той минава през тези етапи, идентифицирайки къде, кога и защо той e претърпял някакво изменение във функционалното си развитие. Функционалната неврология приема, че повечето поведенчески, умствени, обучителни и физически здравословни проблеми не са резултат от физическа патология или генетични мутации, а са функционални по природа. Недоразвиването, недостатъчно доброто регулиране и недостатъчната интеграция на първичните невронни мрежи, особено тези между двете мозъчни хемисфери, са основната причина за повечето проблеми. Във фокуса на целия курс е да се придобият умения за изследване на мозъка от функционална гледна точка, за диференциране на функционалните дефицити от различни патологични или генетични увреди и за разработване на специфичен мултимодален и функционален терапевтичен план, който да е строго индивидуализиран и съобразен с развитийната траектория. Д-р Мелило смята, че този курс трябва да се превърне в истинско преживяване за курсистите – те трябва да се потопят изцяло в материята и да се обучават включително чрез изследване и оценяване на собствените си мозъци от развитийна гледна точка. Лекарят или терапевтът трябва да са пример за своите пациенти и трябва да коригират собствените си дисбаланси в мозъка, за да са изпитали от първа ръка всичко, през което пациентите им ще минат.

ТОЗИ КУРС ЩЕ БЪДЕ ЕДНО ПЪТУВАНЕ НА СЕБЕОПОЗНАВАНЕТО, КОЕТО ЩЕ ИМА НЕВЕРОЯТНО СИЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ. ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ, КОЕТО ЩЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТА ИМ.

Курсът следва схемата на естествените етапи от развитието на мозъка и Метода Мелило, но всеки модул е специфично обусловен спрямо различните разстройства. В отделните модули ще има разяснения за това какво се случва в мозъка при всяко едно от тези разстройства, каква е основната причина за него, как да се диагностицира и кои са специфичните терапевтични планове за успешна интервенция. Водещ принцип ще бъде практическият подход към всеки един от изброените аспекти. Курсистите ще придобият и най-общи познания в една нова и вълнуваща област – Дигиталното здраве.

След успешното приключване на осемте модула в този курс, всеки ще получи сертификат. Онези от успешно завършилите курсисти, които имат предварителна квалификация в сферата на здравеопазването, ще имат право също така да се явят и на Fellowship board exam. Това е сертификационен изпит под супервизия пред международна комисия, който ви дава възможност да се сдобиете със следдипломна квалификация по Детски неврологични разстройства на развитието. За повече информация посетете www.ibfn.org

На някои от успешно завършилите курса специалисти ще бъде дадена възможността да получат допълнително обучение и да сключат договори за лиценз конкретно за Метода Мелило. Допълнителното обучение за лиценз ще включва практическото използване на последните технологични новости в областта на Дигиталното здраве за интервенцията при различни заболявания, свързани с мозъка – лазер, виртуална реалност, видео игри, различни звукови честоти и др. На бъдещите лицензирани по Метода Мелило специалисти ще бъде дадена възможността да изучат и използват тези инструменти на практика като част от специфични терапевтични протоколи. Те ще бъдат обучени и как да създадат успешен бизнес модел около тези технологични инструменти. Ще им бъде преподадена и методологията за личностно развитие, която д-р Мелило е разработил и е използвал лично, за да развие всичките си успешни бизнеси, продукти и взаимоотношения по време на цялата си досегашна кариера. Всичко това стои в основата на Метода Мелило, който е най-уникалния и силен клиничен инструмент, съществуващ към момента.

ПРЕГЛЕД НА МОДУЛИТЕ

МОДУЛ 1 (онлайн)
Физически и неврологичен преглед на новороденото и детето.
МОДУЛ 2 (онлайн)
Хиперактивност и дефицит на вниманието, Обсесивно-компулсивно разстройство, Синдром на Турет: Част I
МОДУЛ 3 (онлайн)
Хиперактивност и дефицит на вниманието, Обсесивно-компулсивно разстройство, Синдром на Турет: Част II
МОДУЛ 4
29 февруари – 1 март, 2020
Разстройствата от аутистичния спектър
МОДУЛ 5
12 – 14 СЕПТ, 2020

Възможна е промяна на датите

Дислексия и обучителни трудности
МОДУЛ 6
12 – 14 СЕПТ, 2020

Възможна е промяна на датите

Хранене и важни съображения за имунната система при деца с обучителни трудности и план за превенция преди зачеването за бъдещи родители
МОДУЛ 7
18 – 20 СЕПТ, 2020

Възможна е промяна на датите

Важни съображения при проблеми с поведението и привързаността в случаите на неврологични разстройства и обучителни трудности в детска възраст
МОДУЛ 8
18 – 20 СЕПТ, 2020

Възможна е промяна на датите

Преглед на клинични случаи и преговор-подготовка за сертифициращия международен тест Fellowship Board Exam: модул-бонус

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цена: 960 лева на модул
Времетраене: 09.00 – 18.00 на посочените дати (предвиден е един час обедна почивка)
Превод на български е подсигурен
Метод на плащане: банков трансфер
Банка: UNCRBGSF (Уникредит)
Сметка: BG03UNCR70001523548849
Получател: “Ар Ди Ем 2019”
Основание: Заплащане на обучение Модул … (моля, посочете за кой модул или кои модули заплащате)