ЦЕНТЪРЪТ НА Д-Р МЕЛИЛО РАБОТИ САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС!
София, кв. "Изток", ул. "Майор Юрий Гагарин" 30a

Навигирай ме към центъра

 

Банка: UNCRBGSF (Уникредит) Сметка: BG03UNCR70001523548849
Получател: “Ар Ди Ем 2019”

РЪСТ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА В РАЗВИТИЕТО

През последните 20 години по целия свят се наблюдава епидемичен взрив на нарушенията, свързани с развитието на мозъка и нервната система при деца, подрастващи и възрастни.

Разпространението на ХАДВ – Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, което е нарушение номер едно сред младите, се е увеличило с над 2000% за цитираните по-горе две десетилетия.

АУТИЗМЪТ Е НАЙ-БЪРЗО УВЕЛИЧАВАЩОТО СЕ НЕВРОЛОГИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО. ПРЕДИ 30 ГОДИНИ С АУТИЗЪМ СА БИЛИ ДИАГНОСТИЦИРАНИ 1 НА 10 000 ДЕЦА, А СЕГА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ЦИФРИ ВЕЧЕ СОЧАТ ПОВЕЧЕ ОТ 1 НА 50.

През 2011 година проучване в Южна Корея документира, че с аутизъм са били диагностицирани 1 на 38 деца и 1 на 20 момчета.
Паралелно с ХАДВ и Аутизъм, ние наблюдаваме увеличение на случаите и на други проблеми като Обсесивно-компулсивно разстройство, тикове или Синдром на Турет. Дислексията и обучителните трудности засягат вече около 20% от населението като цяло. Други нарушения като разстройства на слуховата или визуалната преработката, разстройства на сензорната интеграция, биполярно разстройство, интермитентно експлозивно разстройство, опозиционно-предизвикателно разстройство, фобии, тревожност и депресия също се диагностицират все по-рано и все по-често при деца и възрастни.
1 на 5 деца на възраст между 6 и 17 години имат някакъв вид сериозна диагноза, свързана с менталното здраве и, съвсем не случайно, 1 на 5 възрастни също имат такава сериозна диагноза.
ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО ОБИКНОВЕНО СТАВАТ ВЪЗРАСТНИ С ХАДВ И ЧЕСТО ИМАТ ДЕЦА С ХАДВ. НО ТОВА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СЛУЧИ, ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО.
Д-р Робърт Мелило е водещ световен експерт по развитието на мозъка и неврологичните разстройства на развитието и е изследвал тези проблеми от началото на 90-те години. Той е професионалист с над 30-годишна клинична практика. Обучен е в най-различни дисциплини, но винаги се е фокусирал предимно върху неврологията и рехабилитацията. В тази връзка, той е един от водещите експерти в областите на функционалната неврология и функционалната медицина. Интересът му да работи с деца започва, когато собствените му деца са били диагностицирани с различни развитийни проблеми. Първите въпроси, които си е задал тогава и от които всъщност тръгва всичко, са били „Какво се случва в мозъка на дете или възрастен с ХАДВ, аутизъм или дислексия?“ и, най-важният, „Какво е ХАДВ и аутизъм?“
В годините, когато д-р Мелило за първи път задава тези въпроси, той си дава сметка, че никой всъщност не може да отговори на тях. Решава да проведе свои собствени проучвания и изследвания, а по-късно се свързва и с други изследователи по света. Заедно те успяват да открият какво всъщност се случва в мозъка и какво причинява тези нарушения. Откриват, че основният проблем се корени в нещо, наречено „функционална свързаност“ в мозъка.
ТЕ ОТКРИВАТ СЪЩО ТАКА, ЧЕ ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОВЕЧЕТО РАЗВИТИЙНИ НЕВРОЛОГИЧНИ, МЕНТАЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ Е Т. НАР. „ФУНКЦИОНАЛНА ОТКЪСНАТОСТ“ ТАМ, КЪДЕТО СЕ Е ПОЛУЧИЛ РАЗВИТИЕН ДИСБАЛАНС МЕЖДУ ДВЕТЕ МОЗЪЧНИ ПОЛУКЪЛБА.
По време на развитието, едната половина на мозъка забавя своето и невронните мрежи в нея остават незрели и недоразвити. За да компенсира, другата ускорява развитието си, което може да доведе до свръхактивност на някои невронни мрежи в нея. Резултатът са неравномерни и несъответстващи на възрастта на детето умения. Наблюдаваните симптоми се дължат на комбинацията от недоразвити умения и занижена активност в едната половина на мозъка, съчетани със свръхактивност на другата, а често и със свръхразвити умения, свързани с нея. Например, при ХАДВ (хиперактивност и дефицит на вниманието) наблюдаваме дефицит на вниманието, причинен от недоразвита дясна част на мозъка, която контролира вниманието. Хиперактивността, от друга страна, е резултат от свръхактивността на мрежа в лявата част на мозъка, която регулира нивата на моторна активност, заедно с импулсивността и компулсивността. Така че, хиперактивността, тиковете и обсесивно-компулсивното разстройство са проблеми на свръхактивно ляво полукълбо, а това се случва поради по-ниска активност или недоразвитие на дясното полукълбо.
TОВА ОТКРИТИЕ НА Д-Р РОБЪРТ МЕЛИЛО И КОЛЕГИТЕ МУ ВОДИ ДО ПЪРВИЯ ИСТИНСКИ НОВ ПОДХОД КЪМ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ НАД 50 ГОДИНИ. ВСИЧКО В РАМКИТЕ НА ТОЗИ ПОДХОД СЕ ПОСТИГА БЕЗ ИЗПОЛВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА И РЕЗУЛТАТИТЕ СА ВПЕЧАТЛЯВАЩИ! Д-Р МЕЛИЛО РАЗВИВА И УСЪВЪРШЕНСТВА ТОЗИ МЕТОД ВЕЧЕ 25 ГОДИНИ.
Д-р Робърт Мелило има над 30-годишна частна практика и е работил с хиляди деца и възрастни. През неговите обучителни центрове в САЩ са минали повече от 30 000 деца. Той също така е обучил над 10 000 специалисти в сферата на здравеопазването и образованието по света.
През последните 2 години д-р Робърт Мелило посещава редовно България и работи с български деца и техните семейства. Неговата книга „Откъснати деца“ стана бестселър в страната и е един от най-полезните наръчници за родители и специалисти у нас. Той също така провежда семинари за български професионалисти в областта. Д-р Мелило вече познава своеобразните проблеми в България и се е посветил да помага за тяхното решаване по всеки един възможен начин. През последната година той е работил за усъвършенстването на метода си и е създал нови подобрени протоколи за третиране на множество проблеми, но по-специално за тежките форми на аутизъм. Този модерен и високотехнологичен подход е познат като „Методът Мелило“ и центърът в София, България, ще е първият в Европа, който официално ще го използва.
КАК РАБОТИ МЕТОДЪТ МЕЛИЛО?

Детайлите от предлаганата в центъра интервенция са индивидуални за всяко дете, за да отговарят на конкретните му нужди, но общата процедура е подобна.

Обследване/Оценка
Всяко дете първо се тества с помощта на определен брой стандартизирани и/или общоприети тестове, за да се определи дали има дисбаланс в мозъка, коя част на мозъка е недоразвита и коя свръхразвита, както и кои точно части на мозъка са най-изостанали в развитието си. За да се направи тази оценка, се измерват моторни и координационни възможности, сензорна преработка, когнитивни и академични умения. Преценяват се също така храненето и навиците, които могат да се отразят негативно на мозъка и неговото развитие и баланс.

Интервенция
Според резултатите от тестването се изработва индивидуализиран терапевтичен план, който адресира специфичните нужди на конкретното дете. Използва се мултимодален подход за максимален ефект и подпомагане интеграцията на различни мозъчни зони, както и на двете хемисфери като цяло. Обикновено нито едно от децата не се нуждае от всички възможни интервенции, а от уникална комбинация с участието на някои от тях. Децата посещават центъра между 3 и 5 пъти седмично за минимум едночасова сесия. Броят на часовете зависи от резултатите при първоначалните и последващите тестове. Винаги има и домашна програма, която се провежда паралелно с посещенията в центъра и родителите се инструктират предварително как да правят с детето си различните упражнения и стимулации, включени в нея. Идеалният вариант е детето да получава специфични целеви стимулации по няколко пъти на ден. Ако голяма част тях се правят вкъщи, постигането на резултата се ускорява във времето и се намаляват разходите за семействата.

Eто някои от използваните в центъра модалности:

СЕНЗОРНА СТИМУЛАЦИЯ
 • Светлинна, оптокинетична и други видове зрителна стимулация
 • Звукова и музикална терапия
 • Миризми и ароматерапия
 • Тактилна стимулация
 • Вибрационна стимулация
 • Упражнения за баланс и проприоцепция
 • Вестибуларни дейности с въртене
ХРАНЕНЕ/ДИЕТА
Предоставяне на информация за съществуващи:
 • Елиминационни диети
 • Провокационни проби с храни
 • Диети за балансиране на имунната система
 • Диети за подпомагане функционирането на мозъка
 • Диети за детоксикация
ДИГИТАЛНО ЗДРАВЕ
 • Програмите на Neurosage за видео игри

 • Програмите на Neurosage за виртуална реалност

 • Програмите на Neurosage с музика, звуци и вибрационни честоти

МОТОРНИ ДЕЙНОСТИ
 • Упражнения за потискане/интегриране на първичните рефлекси
 • Развитийни упражнения
 • Упражнения за сила и стабилност на централните и страничните мускули на торса
 • Упражнения за балансиране на мускулния тонус
 • Упражнения за развиване на доминантна страна
 • Интерактивен метроном
 • Упражнения за очите – балансиране и проследяване
 • Упражнения за фина моторика
ПОВЕДЕНЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ТЕРАПИИ
 • Огледална терапия

 • Поведенчески модификации

 • Зелена терапия

КОГНИТИВНИ И УЧЕБНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА:
 • Внимание
 • Концентрация
 • Памет
 • Екзекутивни функции
 • Фонологично осъзнаване и декодиране на думи
 • Четене
 • Разбиране при четене и при слухово възприемане на текст
 • Правопис
 • Математика
 • Организационни умения
 • Умения за поставяне и постигане на цели
Според нуждите на конкретното дете в неговата интервенция може да се въведат и други програми.