Модул 6: Важни съображения за храненето и имунната система при деца с обучителни трудности и план за превенция преди зачеването за бъдещи родители

Продължавайки да следваме етапите на естественото развитие на мозъка, в този модул ние ще се фокусираме върху ядрата на мозъчния ствол, както и върху развитието и функционирането на автономната (вегетативната) нервна система и имунната система.
В този модул ще разгледаме основните хранителни нужди, както и таблиците със стандартизираните мерки за ръст, тегло и обиколки. В много големи подробности ще се спрем на превенцията, намаляваща риска от аутизъм и други невро-поведенчески разстройства, която трябва да започне преди зачеването и да продължи по време на бременността. Д-р Мелило е написал книга по темата. В нея той начертава клинична програма от 10 стъпки, която идентифицира и намалява факторите, за които е документирано, че увеличават риска от аутизъм. Тази програма е предназначена за възрастните и оптимизирането на тяхното здраве, особено що се отнася до мозъка. В тази връзка курсистите ще продължат пътя си на себеопознаване, като изследват своите собствени тела и мозъци. Ще обсъдим еволюционното развитие на човешкото хранене и храносмилателните функции на човешкия организъм, както и тяхната връзка с растежа на мозъка. Ще прегледаме неврофизиологията на вкуса, обонянието и храносмилателната система. Ще се спрем също така на неврофизиологията на автономната нервна система и нейната връзка с механизмите за централен неврологичен контрол. Ще разгледаме стандартизираните кръвни тестове, както и основната имунология. Ще обсъдим ролята на лимфоцитите и разликата между имунните отговори, опосредствани от Th-1 или T клетките и Th-2 или B клетките. Ще разберем разликата между петте типа човешки антитела и тяхната роля в различните видове чувствителност към храни и химикали. Ще говорим за цитокините и тяхната роля във възпалителните процеси. Ще обърнем внимание на изследванията, правени през последните 30 години върху хемисферната регулация на имунната система. Ще говорим за специфичните роли, които имат двете мозъчни полукълба в имунната функция, регулацията на червата, храносмилането, ендокринните отговори и как всичко това се свързва с дясно-мозъчните и ляво-мозъчните синдроми. Имунната система се регулира от мозъка и се инервира от автономната нервна система. В този контекст ще дискутираме в детайли Поливагалната система, симпатиковия и парасимпатиковия контрол, особено що се отнася до имунната регулация. Ще обсъдим реакциите на стреса и връзката им с оста „хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза“. Ще прегледаме детоксикационните пътища. Ще обсъдим непоносимостта към определени храни, чревната дисфункция и връзката между дясно-мозъчната и ляво-мозъчната регулация на червата, както и интероцептивните функции. Ще говорим за елиминационните диети и провокационните проби с храни. Ще прегледаме тестовете, необходими за установяване на хранителни дефицити и суплементирането с витамини, минерали и аминокиселини при неврологични разстройства на развитието. Ще дискутираме в подробности PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal
Infection – Педиатрично автоимунно невро-психиатрично заболяване, свързано със стрептококова инфекция), PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric
Syndrome – Педиатричен невропсихиатричен синдром с остро начало) и невроимунологията, диагностиката и интервенцията при тези нарушения, както и тяхната връзка с хемисферното развитие. Ще разгледаме реални случаи и ще анализираме специфичните физически, вегетативни, метаболитни, генетични и други лабораторни изследвания и ще обсъдим тяхната значимост. Ще разгледаме конкретни протоколи за интервенция и, както във всеки модул, ще разберем кои са методите и на „Дигиталното здраве“ за повлияване в конкретния случай на неврологичните, имунните и автономните функции. Ще представим специфични протоколи за специфични нарушения.