Модул 5: Дислексия и обучителни трудности

Продължаваме да следваме етапите от естествената траектория на развитие на човешкия мозък. Този модул се фокусира повече върху дислексията и трудностите в усвояването на учебния материал.

Тук акцентът е върху предимно ляво-мозъчните разстройства, които засягат четенето, усвояването на материала в училище, паметта и принципната ни способност да учим през целия си живот. Обучителните трудности сами по себе си са една огромна проблематична област, която засяга 15-20% от детската, юношеската и възрастната популация. Те са широко признати като неврологично разстройство на развитието, но този факт напълно се игнорира в училищата. В модула ще дискутираме епидемиологията, честотата на разпространение и неврофизиологията на дислексията, разстройствата на четенето, разстройствата в преработката на информация и обучителните трудности като цяло. По пътя си към разбирането на мозъка, ще се концентрираме върху невроанатомията и неврофизиологията на кортекса (мозъчната кора). Първо ще разгледаме сензорните полета в мозъка и ще обсъдим развитието на зрението и слуха. Ще дискутираме връзките между дорзалната и вентралната корови системи на зрението и слуха. В частта, посветена на тестовете, ще се фокусираме върху изследването на черепно-мозъчните нерви и сензорномоторните функции. Ще разгледаме връзката между дислексията и ляво-мозъчните функции и дисфункции. Ще дискутираме терапевтичното използване на светлина и звук. Ще обсъдим също така какво е влиянието на лявата и какво – на дясната хемисфера, когато става дума за четене на думи, сравнено с четенето с разбиране. Ще прегледаме стандартизираните тестове. Ще имаме и практическа част, в която ще обърнем внимание на специфични примитивни и постурални рефлекси, за които се вярва, че са асоциирани конкретно с обучителните трудности. В модула ще има и още една важна практическа

част – Тренинг със симулация на обучителни трудности. В този практикум няколко човека от курса ще вземат участие в дейности, които буквално ще ги накарат да изпитат от първо лице какво е да имаш някакви разстройства като дислексия, нарушения в аудио-визуалната преработка на информацията, сензорно-тактилни дефицити, проблеми с интеграцията на визуално-моторно ниво и т.н. Ще използваме това и, за да подчертаем още веднъж основните проблеми, които се срещат в училище и в образователната система като цяло. Тази симулация на обучителни трудности е едно от най-силните преживявания, които обучаващите се някога ще изпитат в тази област и е нещо, което те никога няма да забравят. Ще представим случаи на живо и на запис на деца с дислексия и други обучителни нарушения и ще дискутираме различните възможности за интервенция. Както във всеки модул, и тук ще разберем какви са инструментите на т. нар. „Дигитално здраве“ за случаите на обучителни трудности и предимно ляво-мозъчни дефицити – виртуална реалност, видео игри, различни честоти звук и вибрации, както и лазер.