Модул 4: Разстройствата от аутистичния спектър

Този модул продължава изучаването на схемата от естествените развитийни етапи на човешкия мозък отдолу нагоре (от мозъчния ствол към кората). Тук ще се фокусираме върху пълната гама на разстройствата от аутистичния спектър от най-тежко засегнатите до най-високо функциониращите индивидуални случаи.

Аутизмът е най-бързо разпространяващото се по света ментално разстройство и също така е едно от най-объркващите за специалистите. Д-р Мелило е посветил последните две години на разработването на терапевтични протоколи за най-малките деца с аутизъм, както и за най-сериозно засегнатите от разстройството. Той ще представи много видео случаи и ще обучи курсистите как да изследват невербални деца с аутизъм. Това е единственият съществуващ към момента курс, който предлага подобно обучение – цялостно обследване на аутистичното дете, разработване на план за интервенция и инструктаж на родителите как да прилагат домашна програма. Става дума за най-ефективните и мощни инструменти към днешна дата. В този модул ще разгледаме увеличаващия се процент на случаи от аутистичния спектър, които включват Аутизъм, Синдром на Аспергер, Первазивно разстройство на развитието и други разстройства, които са част от спектъра. Ще прегледаме използването на МКБ 4 с диагностичните критерии, включително поведенческите тестове и свалянето на анамнеза. Ще обсъдим още в детайли ролята на околната среда и епигенетичните фактори за разстройствата от аутистичния спектър. Ще отделим време на идеите за генетичната предразположеност и за фамилните „аутистичните черти“ и как те се свързват с когнитивния стил и хемисферната доминантност. Ще говорим за Синдрома на функционалната несвързаност и отношението му към симптомите от аутистичния спектър. Ще обърнем по-специално внимание на развитието на окуло-моторните системи като част от поетапното развитие на мозъка и нервната система. Ще говорим за оптокинетичния рефлекс, гладкото проследяване и сакадите, както и за зоните в мозъка, които контролират тези очни движения. Малкият мозък, вътрешното ухо и префронталния кортекс, заедно с някои части от мозъчния ствол, са взаимосвързани в тези функции. В тази връзка, ще обърнем внимание също така на невроанатомията и неврофизиологията на малкия мозък. Ще дискутираме в детайли някои специфични очни движения и ролята на очедвигателните мускули. Ще минем през очедвигателни и малкомозъчни тестове, както и през протоколи за интервенция. Ще разгледаме подробно използването на сензорни, моторни и когнитивни стимулации като част от интервенцията при разстройствата от аутистичния спектър. Ще говорим още за инсуларния кортекс и неговата връзка с обонянието, вкуса и метакогницията. Ще имаме и практическа част, в която ще преговорим и демонстрираме отново тестовете за примитивни и постурални рефлекси, както и упражненията за интервенция, тъй като те са специфично свързани с аутистичния спектър. Ще покажем и конкретни техники за справяне с много малки деца с аутизъм или такива, които са много ниско функциониращи. Ще дискутираме и други теории и интервенции при аутизъм и ще направим широк преглед на научната литература по въпроса. Ще представим също така случаи на живо, както и на запис, за да обсъдим различните варианти за интервенция при тях. Ще се спрем на всички лабораторни изследвания, които биха могли да се необходими при разстройствата от аутистичния спектър. Ще обсъдим и възможните съображенията относно храненето на засегнатите деца. Ще разберем също така какъв е инструментариумът на „Дигиталното здраве“ за интервенции в случаите от аутистичния спектър, като например виртуална реалност, компютърни игри, различни звукови честоти, вибрации и лазер.