Mодул 3: Хиперактивност и дефицит на вниманието, Обсесивно-компулсивно разстройство, Синдром на Турет – Част II

В този модул ще продължим да изучаваме хиперкинетичните разстройства, но ще се фокусираме повече върху Обсесивно-компулсивното разстройство, Синдрома на Турет и тиковете. Ще продължим да проследяваме схемата от естествени етапи на развитие на човешкия мозък и ще се запознаем със следващите методи за неговата оценка.

Ще прегледаме епидемиологията, традиционните диагностични критерии и традиционните терапевтични протоколи. Ще обсъдим и подходът на д-р Мелило, който включва функционални тестове и оценки и високотехнологични интервенции. Ще отделим специално внимание на развитието на вестибуларната система – първо отолитите, после полу-окръжните канали и вестибуло-окулярния рефлекс. Ще се фокусираме върху функционалното тестване на вестибуларните функции и върху ефективните интервенции. В този модул ще продължим да изследваме и първичната невронна верига, която свързва префронталния кортекс с базалните ганглии, малкия мозък и таламуса, но този път ще акцентираме върху таламуса. Ще разгледаме невроанатомията и неврофизиологията на таламуса. Ще обсъдим ролята, която той играе в свързването и синхронизирането на двете хемисфери. Ще обърнем внимание също така на таламо-кортикалния дисритъм и как той се свързва с невроповеденческите симптоми. Ще разгледаме мозъка от гледна точка на мускулния тонус. Ще разберем в дълбочина какво е мускулен тонус и как той се свързва с развитието на мозъка. Ще дискутираме също така асиметриите в мускулния тонус и ще използваме това като база за хемисферното постурално обследване, което обръща внимание на специфични находки, като наклон на главата, лицева асиметрия, ангулация на крайниците и мускулна слабост. Всичко това помага да се определи в коя част на мозъка има развитийни дисбаланси. Отделно от това, ще започнем да разглеждаме развитието на автономната (вегетативната) нервна система и ще обсъдим Поливагалната теория. Важен акцент ще бъде еволюционната гледна точка. Връзката между автономната и имунната системи също ще бъде изучена в детайли. Как това се свързва с автоимунните проблеми, които водят до хиперкинетични нарушения и симптоми ще обсъдим в контекста на PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection – Педиатрично автоимунно невропсихиатрично заболяване, свързано със стрептококова инфекция), PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome – Педиатричен невропсихиатричен синдром с остро начало) and PITANS (Pediatric Infection Triggered Autoimmune Neuropsychiatric Syndrome – Педиатричен автоимунен невропсихиатричен синдром, предизвикан от инфекция). Ще разгледаме подробно вестибуларните симптоми и прилошаването по време пътуване, а тестовете и рехабилитацията на вестибуларния апарат ще се усвоят чрез практически упражнения. Отново, обучаващите се ще оценят своето собствено вестибуларно развитие, като част от пътя си към самопознание и функционално неврологично обследване. Накрая, както във всички модули, курсистите ще разберат как изучаваните нарушения могат да бъдат третирани още и с помощта на модерните методи на т. нар. „Дигитално здраве“ – виртуална реалност, компютърни игри, различни звукови честоти, вибрации и лазер.