Mодул 2: Хиперактивност и дефицит на вниманието, Обсесивно-компулсивно разстройство, Синдром на Турет – Част I

Този модул продължава пътуването през различните етапи от естественото развитие на мозъка, но се фокусира специално на развитието след 3-годишна възраст. Той запознава обучаващия се с хиперкинетичните разстройства, като ХАДВ (Хиперактивност и дефицит на вниманието), Обсесивно-компулсивното разстройство и Синдрома на Турет. Разглеждаме също така комобирдност, епидемиология и честота на разпространение.

Може да се изкара онлайн само. Сертификат получават сaмо тези, които минат всички модули и издържат тестовете.

Основният акцент в този модул е ХАДВ. Ще се спрем на традиционните методи за диагностициране на това разстройство. Към настоящия момент ХАДВ е разстройство номер едно сред младите по целия свят. То също така e и най-бързо разпространяващият се проблем сред възрастното население. Ще разгледаме в детайли какво трябва да включват физическият и неврологичният прегледи на детето, подрастващия и възрастния. Модулът включва още преглед на етапите в моторното и сензорното развитие на детето, според средностатистическата норма. Ще се спрем също така на видовете тестове за примитивни и постурални рефлекси и упражненията, необходими за корекции, свързани с тях. На този етап от развитието мускулният тонус, примитивните рефлекси, водещите ръка, крак, око и ухо и стабилността на централните и страничните мускули на торса са основният фокус при обследването и последващата интервенция. Обучаващите се ще могат да се упражнят на практика в прилагането на тестовете и изработването на терапевтични протоколи, подходящи точно за тези начални етапи от развитието. Ще разгледаме и обсъдим първичната невронна мрежа, която е отговорна за всяко нормално или абнормно човешко поведение. Тя свърза префронталния кортекс с базалните ганглии, малкия мозък и таламуса и е основната невронна верига във всяка хемисфера, която контролира поведението. Развитийни дисбаланси в нея са основната причина да се появят поведенчески проблеми и затова е толкова важно тя да бъде изучена и разбрана добре. Развитието и функционирането на тази мрежа и няколко нейни подмрежи ще бъде обсъждано във всички модули, като фокусът всеки път ще бъде върху различна мозъчна зона. В този модул ще разгледаме в детайли неврологията на базалните ганглии и тяхната връзка с хипер и хипокинетичното поведение. Ще прегледаме и връзката между директната, индиректната и хипер-директната невронни пътеки, допаминергичните пътеки и интеракцията с префронталния кортекс и челния дял на мозъка.

Обучаващите се ще започнат също така да изследват развитието и на собствените си мозъци. Те ще се запознаят с инструментариума, който д-р Мелило е разработил за оценка на мозъчното развитие при деца и възрастни. Ще представим записи със случаи на деца с ХАДВ, Обсесивно-компулсивно разстройство и Синдром на Турет и ще обсъдим заедно различните варианти за интервенция. Курсистите също така ще получат представа също как може чрез методите на т. нар. „Дигиталното здраве“ да се приложи интервенция при хиперкинетични разстройства и дефицити предимно в дясното полукълбо на мозъка (например, чрез виртуална реалност, компютърни игри, различни звукови честоти, вибрации и лазер).