Модул 8: Преглед на клинични случаи и преговор-подготовка за сертифициращия международен тест Fellowship Board Exam: модул-бонус

Този модул се фокусира върху най-напредналото клинично приложение на всичко научено досега за схемата от естествени етапи, по които върви развитието на човешкия мозък. Той също така ще бъде преговор, който ще подпомогне подготовката на желаещите да се явят на Fellowship Board Exam – сертификационен изпит под супервизия, който се държи пред международна комисия и ви дава възможност да се сдобиете със следдипломна квалификация по Детски неврологични разстройства на развитието.

Тук всичко „се събира заедно“ от клинична и бизнес гледна точка, т.е. обучаващите се ще научат как да прилагат и менажират в практиката си всичко научено в курса досега. Те ще получат и ще могат да използват специфични формуляри за обследване и интервенции, разработени лично от д-р Мелило. В този модул ще минем през няколко истински случая. Ще се гледат видеа с тези случаи и ще се анализират тестовете от цялото досие – преди и след интервенцията. Ще се прегледат детайлите и на самата интервенция, както и резултатите от нея и всичко ще се обсъди в дълбочина за всеки един отделен случай. Това е отличен начин да се тестват познанията – върху истински случаи, някои от които са сред най-сложните. Ще се направи общ преговор и на основните моменти от целия курс, което е необходима подготовка за явяване на международния изпит. Този модул е за онези, които са завършили повечето или всички модули досега. Тук ще се предостави информация на изключително високо ниво по практичен и приложим начин. Всички етапи от естественото развитие на човешкия мозък ще бъдат преговорени в контекста на реални случаи на специфични заболявания. Само завършилите повечето модули могат да се включат в този, защото съдържанието му е за напреднали.